Блогът представлява хомогенна смес от футбол, музика и литература + щипка разни други благи работи...

понеделник, 21 октомври 2013 г.

Пайтим Касами

It smells like Van Basten...

Molotov - Gimme the power